Viikkokirje / vko 10

Hei

Puhuin viime sunnuntaina aiheesta: Jumalan perhe.

Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeessä: Ef 2: 19. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.

Perhe sanaa käytetään Raamatussa meistä, joilla uskon kautta Jeesukseen on yhteys Isän Jumalan kanssa ja myös keskenämme. Me, jotka olemme siskoja ja veljiä ja Taivaan Iskän lapsia, kuulumme nyt koko maailmassa ainutlaatuiseen pyhien joukkoon. Meidät on puhdistettu, pyhitetty Jeesuksen, täydellisen sovittajan ja välittäjän ristin työn kautta. Me olemme muuttumassa; kasvuprosessissa. Emme ole kuitenkaan vielä täydellisiä. Tällaisina Jeesus antaa meille uuden, rakkauden käskyn: Joh. 13: 34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. 35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

Käytännössä voimme toteuttaa tätä rakkautta esimerkiksi Roomalaiskirjeen 12 luvun ohjeen mukaisesti: 10. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. 13. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 14. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. 16. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 18. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 11. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. 12. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä.

Anna Jeesus meihin jatkuva Hengen hedelmän kasvu. Vaikuttakoon se meissä ja meidän kauttamme Elävän Jumalan Hengen rakkaudellista keskinäistä yhteyttä

Haluan myös kiittää sinua rukouksistasi erityisesti koskien Afrikan matkojani. Viimeinen kolmen päivän käyntini helmikuussa Tansanian Dar es Salamissa oli erityisen tärkeä ja hedelmällinen.

Dar es Salamin Mega City Media Mission toteuttamisajankohta on nyt lokakuu tänä vuonna. Pyydän sinua edelleen rukoilemaan!

Toivotan erityisesti kaikille sisarilleni oikein hyvää ja siunattua naisten päivää.

kyÖsti

041-5252546X