Kutsu rukoukseen ja Jumalan Sanan ääreen

Rohkaisemme koko seurakuntaa rukoukseen ja Herran kasvojen etsimiseen. Yhteinen rukousaika on aamuisin klo 7:30-9 sekä iltapäivisin klo 17:30-19. Kukin voi osallistua rukoukseen mahdollisuuksiensa mukaan kotona. Vaikka olisimmekin fyysisesti yksin, tiedämme, että toisiakin on rukoilemassa samaan aikaan. Voit myös soittaa ystävälle ja rukoilla puhelimitse.

On tärkeää turvata Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa. Psalmin kirjoittaja nostaa katseensa vuoria kohti ja miettii, mistä tulee apu.

Minä nostan silmäni vuoria kohti – mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan Luojalta. (Psalmi 121:1-2)

Edessämme on vuori, joka aiheuttaa monille huolta. Tänä epävarmuuden hetkenä Jumala haluaa muistuttaa meitä vahvasti siitä, että Häneltä tulee apu, Hän on meidän vahva turvamme. Jumala sallii aikoja, jolloin meitä ravistellaan ja herätellään. Hän tekee sen suuressa armossaan. Hän kutsuu meitä yhä läheisempään suhteeseen Jeesuksen kanssa.

Jumala haluaa rohkaista meitä näinä päivinä. Hän on Herra ja Hänen kädessään on kaikki. Meidänkin on hyvä rohkaista toinen toistamme, jakaa toistemme kuormia ja rukoilla toistemme puolesta. Rohkaisemme erityisesti perheitä rukoilemaan yhdessä, kuuntelemaan lasten huolia ja kantamaan niitä Taivaan Isälle tiettäväksi.

Pastorien yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.espoohsrk.fi/yhteystiedot/

Suoratoistolähetykset

Suoratoistolähetykset sunnuntaisin klo 11 ja keskiviikkoisin klo 19 UskoTV:n kautta. Ensimmäinen lähetys on ke 18.3. klo 19 osoitteessa: https://www.uskotv.fi/live/ Linkki löytyy myös Espoon Helluntaiseurakunnan kotisivuilta https://www.espoohsrk.fi

Puheet ovat jo nyt kuunneltavissa netissä osoitteessa: https://www.espoohsrk.fi/media/saarnat/

Seurakunnan taloudelliset tarpeet

Akuuttina tarpeena on mm. suoratoistoon tarvittavan laitteiston kulut. Muistutamme myös, että seurakunnan juoksevat kulut säilyvät ennallaan. Voit antaa lahjasi käyttäen MobilePay -sovellusta (numero 11344) tai tilisiirtoa: Nordea FI57 2417 1800 0019 93, viite 1245.

Lopuksi

Tässäkin tilanteessa Paavalin sanat ovat erittäin ajankohtaiset:

Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil 4:5-6)

Paavali kirjoittaa: ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana.” Kol 3:16. Jumalan sana on kestävä kallio ja horjumaton perustus kristityn elämässä. Rohkaisemme jokaista etsimään vahvistusta, lohdutusta ja rohkaisua Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. X