Kutsu Vuosikokoukseen 14.6.2020 klo 13

KUTSU ESPOON HELLUNTAISEURAKUNNAN VUOSIKOKOUKSEEN 14.6.2020

Kutsu

Kutsumme Suomen Helluntaikirkkoon kuuluvan Espoon Helluntaiseurakunnan jäsenet seurakunnan vuosikokoukseen sunnuntaina 14.6.2020 klo 13.00 Espoon helluntaikirkolla, Luomanportti 8, Espoo. Kokoukseen osallistuminen mahdollistetaan etäyhteyden välityksellä. Kokouksessa käsitellään johtoryhmän esitys seurakunnan johtosäännön uudistamiseksi sekä Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaiset sääntömääräiset asiat. 

Noudatamme kokouksen järjestämisessä Suomen hallituksen suosittelemia kokoontumisrajoituksia, joten paikalle saapuvina voi kokoukseen osallistua enintään 50 henkilöä. Kokoukseen on mahdollista osallistua hallituksen esityksen mukaisen poikkeuslain 290/2020 (kts. viite) mukaisesti myös sähköisen etäyhteyden välityksellä. Suosittelemme vahvasti osallistumaan kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Tämän vuoksi kokoukseen täytyy ilmoittautua ennakkoon viimeistään torstaina 11.6.2020. Ilmoittautumisohje on kutsun lopussa. 

Kokousmateriaali

Vuosikokousmateriaali lähetetään sähköpostitse niille seurakunnan jäsenille joiden sähköpostiosoite on johtoryhmällä tiedossa. Seurakunnan jäsenet voivat myös pyytää kokousmateriaalia toimistolta ottamalla yhteyttä toimistosihteeriin sähköpostitse, toimisto@espoohsrk.fi. Samalla ilmoittamasi sähköpostiosoite korjataan tai lisätään jäsentietorekisteriin. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat 

Vuosikokouksen alussa päätetään johtoryhmän esityksestä uudeksi johtosäännöksi, jonka jälkeen kokous jatkuu sääntömääräisillä asioilla. Vuosikokouksen keskeisiä asioita ovat vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen johtoryhmälle sekä johtoryhmän uusien jäsenten valinta. Vuosikokouksen asialista, johtosääntöesitys, muutettavien kohtien esittely sekä tilinpäätös ja toimintakertomus ovat liitteenä. 

Johtosääntö

Seurakunnan nykyinen johtosääntö on hyväksytty 27.11.2017, jolloin päätös Suomen Helluntaikirkko nimiseen yhdyskuntaan liittymisestä tehtiin. Tässä yhteydessä päätettiin myös kolmen vuoden siirtymäajasta, jonka aikana johtosääntöä tarkistetaan. Suomen helluntaikirkon yhdyskuntajärjestykseen on tehty seurakuntien esityksestä uudistuksia, minkä vuoksi johtosääntö on tarpeen päivittää. 

Johtosääntöä koskevat kommentit pyydämme ennakkoon viimeistään 31.5.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen vuosikokous@espoohsrk.fi

Uudet johtoryhmän jäsenet

Johtoryhmä esittää uusiksi johtoryhmän jäseniksi Daniel Metsämäkeä sekä Christian Uttia. Daniel ja Christian ovat osallistuneet johtoryhmän työskentelyyn johtoryhmän kutsumina lisäjäseninä jo yli vuoden ajan, edustaen samalla seurakunnan nuorempaa sukupolvea. Heidän palvelutyönsä on nähty arvokkaaksi nuorisotyön, seurakunnan musiikin, viestinnän ja monen muun tehtävän puitteissa. 

Palautteen esityksestä voi antaa ennakkoon johtavalle pastorille tai johtoryhmän puheenjohtajalle. 

Daniel ja Christian ovat mukana keskiviikkona 27.5. klo 19 Sanan, rukouksen ja ylistyksen illassa, jossa he ovat esittäytymässä ja Irma Frestadiuksen haastateltavana. Lähetys on nähtävissä UskoTV:ssä ja seurakuntamme YouTube-kanavalla.

Kokouskutsu netissä ja ilmoitustaululla

Vuosikokouskutsu on esitetty sääntöjen mukaisesti seurakunnan internet-sivulla www.espoohsrk.fi sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja ulko-ovella. Kokoontumisrajoitusten vuoksi tämä kutsu välitetään myös sähköpostitse. 

Kokoukseen ilmoittautuminen

Vuosikokoukseen ilmoittautuminen tulee tehdä ennakkoon viimeistään torstaihin 11.6.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen vuosikokous@espoohsrk.fi tai tekstiviestillä numeroon 044 989 0170. Viestissä tulee ilmetä osallistujan nimi, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ilmoita myös, osallistutko etäyhteydellä vai kokouspaikalla läsnä olevana. Suosittelemme vahvasti osallistumaan kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Seurakunnan tilassa osallistuvien määrä voi hallituksen rajoitusmääräysten mukaisesti oolla enintään viisikymmentä. Mikäli paikan päälle tulee yli viisikymmentä henkilöä, joudumme siirtämään kokousta.

Etäyhteys toteutetaan Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä ja kaikki puheenvuorot ja esitykset välitetään osallistujille tämän kautta. Etäyhteyteen tarvitaan tietokoneyhteys tai muu Teams-kokoukseen soveltuva älylaite. Kutsu Teams-kokoukseen lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Suosittelemme, että kirjaudutte Teams-sovellukseen hyvissä ajoin. Osallistujien kirjaaminen Teams-kokousyhteyteen tai paikallaolevana kokoukseen osallistujana aloitetaan klo 12:30. 

Osallistujien jäsenyys ja äänioikeus tarkistetaan ja osallistujat kirjataan. Seurakunnan varsinaisilla jäsenillä on osallistumis-, puhe- ja äänioikeus osallistumistavasta riippumatta. Sääntöjen mukaan myös muilla seurakunnan johtosäännön oikeuttamilla henkilöillä on osallistumis- ja puheoikeus. Mahdollinen äänestys toteutetaan etäyhteyden kautta osallistuvien osalta sähköpostitse osoitteeseen vuosikokous@espoohsrk.fi tai puhelimen tekstiviestillä kokouksessa ilmoitettavaan numeroon. Jokaisen tulee antaa oma äänensä ennakkoon ilmoittamallaan henkilökohtaisella sähköpostilla tai puhelinnumerolla.

Tervetuloa! 

Espoon Helluntaiseurakunta

Johtoryhmä

puolesta, 

Kari Hissa, johtoryhmän pj.                         Esa-Pekka Mattila, johtava pastori

kari.hissa@espoohsrk.fi                              esa-pekka.mattila@espoohsrk.fi

Liitteet: 

Vuosikokouksen asialista

Esitys johtosäännöksi, voimassa oleva johtosääntö sekä esitys muutettavista kohdista

Tilinpäätös, Toimintakertomus

Viite: Laki 290/2020. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta mm. yhdistyslaista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290

Espoon Helluntaiseurakunnan seurakunnan kokous 14.6.2020.

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokousvirkailijat

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2)

 1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen asialista
 3. Päätetään johtosäännön muuttamisesta johtoryhmän esityksestä ja päätetään välittömästä voimaan astumisesta 
 4. Mikäli esitys johtosäännön muuttamiseksi hyväksytään, valitaan kokouksen puheenjohtaja uuden johtosäännön mukaisesti
 5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta
 6. Esitetään vuosikokouksen valitseman tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 9. Valitaan mahdolliset johtoryhmän uudet jäsenet
 10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 11. Hyväksytään mahdollinen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. Kokouksen päättäminen


X