Pastorin viikkokirje / vko 34

Tärkeä tiedotus,

Tiedotustilaisuudet ovat olleet keväästä lähtien tarkkaan kuunneltuja ja analysoituja tilaisuuksia. Niiden sisältämät suositukset ja rajoitukset koskevat  kaikkia tasavallan asukkaita. Ne ovat hieman muuttuneet; tiukentuneet tai väljentyneet maailmalla vallitsevan koronatilanteen mukaan. Nyt syksyn kynnyksellä tarkkaillaan tilannetta ja varaudutaan toiseen aaltoon. Edelleen luotettavan tiedon saanti päivän koronatilanteesta on tärkeää.  

Kaikille ihmisille olisi erittäin tärkeää luotettavan tiedon saaminen pelastuksesta. Sen tiedottaminen onkin seurakunnan ydin tehtävä ja sen tulisi olla selkeä meille kaikille. Sillä se ei ole muuttunut. Seurakunnan tehtävä ei ole julistaa uskonnollisia rajoituksia ihmisille eikä myöskään hyvän ja laadukkaan arjen suosituksia. Tehtävämme on julistaa iankaikkista elämää, pelastusta kadotuksesta. Tämä tulisi olla meidän tiedotustilaisuuksiemme sanoma.

Apostolien teoista voimme lukea, kuinka Pietari täynnä Pyhää Henkeä julistaa totuutta Jeesuksesta Kristuksesta: ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän pitää pelastua” (Apt. 4:12). Pietarista ja hänen toveristaan Johanneksesta näkyi sellainen rohkeus, joka sai hallitusmiehet ja vanhimmat ihmettelemään sitä, minkälaisia nämä miehet olivat. Heitä oli kuulusteltu sairaalle miehelle tehdystä hyvästä teosta. Heidän kauttaan oli tapahtunut ilmeinen ihme ja sen tiesivät kaikki Jerusalemin asukkaat. Mikä oli miesten salaisuus? Kysymys ei voinut olla heidän lahjakkuudesta tai oppineisuudesta, sillä heidät tiedettiin koulua käymättömiksi ja oppimattomiksi. Miesten salaisuus oli Jeesus. ”He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa” (Apt. 4:13).

Me myös olemme Jeesuksen kanssa, koska hän on luvannut olla meidän kanssamme. ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka” (Matt.28:20). Jeesus puhuu totta, hän on meidän kanssamme joka päivä ja me saamme olla hänen kanssaan. Automaattisestihan sen seuraus tulee näkyviin. Ei vähätellä tai kätketä omaa asemaamme, annetaan sen näkyä. Tulkaamme tunnetuiksi yksilöinä ja seurakuntana maailman tärkeimmästä totuudesta.

Seurakuntamme toiminta jatkuu paikan päällä ja osittain suoratoistona. Katso nettisivuiltamme yksityiskohdat: www.espoohsrk.fi

Siunaavin terveisin,

IrmaX