Kutsu rukoukseen

Rohkaisemme koko seurakuntaa rukoukseen ja Herran kasvojen etsimiseen. On tärkeää turvata Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa. Psalmin kirjoittaja nostaa katseensa vuoria kohti ja miettii, mistä tulee apu.

Minä nostan silmäni vuoria kohti – mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan Luojalta. (Psalmi 121:1-2)

Edessämme on vuori, joka aiheuttaa monille huolta. Tänä epävarmuuden hetkenä Jumala haluaa muistuttaa meitä vahvasti siitä, että Häneltä tulee apu, Hän on meidän vahva turvamme. Jumala sallii aikoja, jolloin meitä ravistellaan ja herätellään. Hän tekee sen suuressa armossaan. Hän kutsuu meitä yhä läheisempään suhteeseen Jeesuksen kanssa.

Jumala haluaa rohkaista meitä näinä päivinä. Hän on Herra ja Hänen kädessään on kaikki. Meidänkin on hyvä rohkaista toinen toistamme, jakaa toistemme kuormia ja rukoilla toistemme puolesta. Rohkaisemme erityisesti perheitä rukoilemaan yhdessä, kuuntelemaan lasten huolia ja kantamaan niitä Taivaan Isälle tiettäväksi.X