Luukas 10- opetussarja, ”Se löytyi”-kampanjaa varten.

Aihe: Kuinka osoittaa Jumalan rakkautta neljällä eri askeleella ihmisille, jotka eivät vielä ole henkilökohtaisesti kohdanneet Jeesusta.

Opetukset perustuvat Luukkaan 10. lukuunX