Sana elämään #39

Päivittäisen rukouksen voima
”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja
asioita, joita sinä et tiedä.” (Jer. 33:3)
Jumalan Jeremialle antama lupaus on voimallinen. Kun Jeremia rukoilee Jumalaa, Hän ei
ainoastaan lupaa vastata tälle, vaan lupaa myös paljastaa hänelle ”suuria ja salattuja
asioita”. Ne tarkoittavat sellaisia asioita, jotka ovat Jumalan tiedossa mutta eivät meidän
eikä niitä välttämättä ole mahdollista edes tietää millään muulla tavalla. Hebrean kielessä
”salattu”-sanan ajatus voidaan kääntää ehkä paremmin sellaisilla sanoilla kuin ”eristetty”,
”kätketty” tai ”luoksepääsemätön”. Jumala on luvannut ilmoittaa meille tällaisia asioita, kun
etsimme Häntä rukouksessa.
Kaikenlainen hedelmää kantava hengellinen toiminta perustuu siihen, että ymmärrämme
millaiset voimat meitä vastustavat ja miten meidän tulee niihin suhtautua. Lihallinen ja
luonnollinen mielit toimintatapoineen ei sovi hengelliseen sodankäyntiin. Luonnollinen
käsityskykymme voi parhaimmillaankin johdattaa meitä hengellisten tosiasioiden
ymmärtämisen portille mutta ei siitä sisälle. Tarvitsemme Jumalan antamaa ymmärrystä,
näkökykyä ja ilmoitusta. Edes aikaisemmat hengelliset voittomme ja vuosien
kokemuksemme vaelluksesta voi korvata tuoretta hengellistä viisautta, joka on mahdollista
saada vain vaeltaessamme Hänen kanssaan jatkuvassa, päivittäisessä rukouksessa.
Millainen onkaan meidän rukouselämämme tänään? Kääntykäämme tänään Herran
puoleen, niin Hän antaa meille kaiken mitä, niin yksilöinä, perhekuntina kuin seurakuntana,
tarvitsemme: johdatuksen, ymmärryksen, voiman, viisauden, Hengen voitelun…ja ”suuria
ja salattuja asioita”.


Petri MäkiläX