Sana elämään #41

Taivasten valtakunta on tullut lähelle 

”Siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!””  

(Matt. 4:17) 

Taivasten valtakunnan läheisyys pitää sisällään kutsun kaikille kääntyä Jumalan puoleen ja astua valtakuntaan sisälle. Se on myös muistutus meille, jotka jo olemme valtakunnassa sisällä, siitä ihmeellisestä ajallisten ulottuvuuksien jännitteestä, jossa jokainen meistä elää. Esimerkiksi: Meidät on pelastettu synnin rangaistukselta ja kuolemalta, meitä pelastetaan synnin pyrkimykseltä hallita elämäämme ja meidät tullaan pelastamaan Jeesuksen tulemuksessa synnin läsnäololta. On tärkeää ymmärtää tällainen tapahtumien kulku ja järjestys, jotta käsittäisimme muutakin elämää Kristuksen yhteydessä. Jumalan valtakunnan voima on läsnä nytmutta täydellisesti se on läsnä vasta sitten – kun Jeesus tulee.

Haasteemme on oppia elämään tämän valossa sekä pyhän rohkeina uskossa että nöyrinä kärsivällisyydessä. Matteuksen evankeliumin luvussa 13 Jeesus, joka juuri luvussa 4 oli todennut Jumalan valtakunnan voiman olevan juuri tässä, juuri nyt, esittää vertauksia, jotka valaisevat meille ainakin kolme seikkaa. Ensiksi, joitakin asioita tapahtuu heti kun astutaan Jumalan valtakuntaan sisälle. Toiseksi, usko Kristukseen käynnistää monia asioita, joiden loppuunsaattamiseen ja tuloksen näkemiseen tarvitaan aikaa. Ja kolmanneksi, Kristuksen lopullisessa valtakunnan hallinnossa on asioita, jotka ilmenevät vasta ”tämän aikakauden lopussa”. 

Siksi meidän on syytä tänäänkin rukoilla: ”Herra, auta minua ottamaan rohkeasti uskossa vastaan kaikki se, mikä on annettu tätä hetkeä varten ja kärsivällisesti odottamaan sitä, mikä kuuluu vielä tulevaisuuteen.” 

Siunattua viikkoa! 


Petri MäkiläX