Sana elämään #45

Elämää Jumalan Sanan valossa ja voimassa

”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani.”

(Ps. 119:105)

On totta, että ikääntyessämme vuosien tuoman kokemuksen myötä viisautemme ja ymmärryksemme kasvaa. Menneet onnistumiset ja epäonnistumiset antavat valoa tämän ja tulevien päivien ratkaisuihin. Tämän ei saisi kuitenkaan antaa meille väärää luottamusta itseemme ja kykyihimme sillä riippumatta iästämme ja kokemuksistamme, joudumme tunnustamaan, että olemme kaikki läpi elämämme liian sokeita, kokemattomia ja itsekkäitä yrittääksemme selvitä elämän läpi ilman opasta ja neuvonantajaa. Jumalan Sana on tuo tarvitsemamme opas. 

Psalmi 119 valaisee monin tavoin Jumalan Sanan voimalliset ominaisuudet ja osoittaa meille, miten vahvasti ja käytännöllisesti se auttaa meitä elämän kaikissa olosuhteissa. Yllä mainittu jae 105 osoittaa, miten Jumalan Sana valaisee tien ja ohjaa kutakin askelta ”jalkojemme lamppuna”. Se valaisee tien myös kauemmas antaessaan viisautta kauaskantoisemmille suunnitelmillemme toimiessaan ”valona polullamme”. Se toimii vähän niin kuin auton lähi- ja kaukovalot. 

Joosua pitää Jumalan Sanan jatkuvaa soveltamista elämään varmimpana tienä Jumalan mahdollistamaan menestymiseen elämässä (Joos. 1:8). Usein koemme, että meiltä puuttuu viisautta ja ymmärrystä mutta Psalmi 119:130 lupaa Jumalan Sanan antavan viisautta ”yksinkertaiselle”. Samalla se muistuttaa meitä siitä, ettemme tekisi omiin inhimillisiin harhakuvitelmiin tai suoranaiseen järjettömyyteen perustuvia päätöksiä.

Nyt uuden viikon alkaessa haluan rohkaista meitä jokaista: Annetaan Jumalan Sanan opastaa, ojentaa, neuvoa, johdattaa, opettaa ja vahvistaa. Ei kiirehditä milloinkaan eteenpäin ilman sitä!

Siunausta ja voimia Herrassa! 

PETRI MÄKILÄX