Sana elämään #3

Rukouksen kautta Jumalan voiman ja viisauden lähteille

”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita et ole tiennyt.” (Jer. 33:3)

Jeremia sai Herralta aivan uskomattoman lupauksen! Jos hän rukoilee Jumalaa, Hän ei ainoastaan luvannut vastata hänelle, vaan lupasi myös ilmoittaa ”suuria ja salattuja asioita”. Ne olivat asioita, joita ei ollut mahdollista tietää millään muulla tavalla. ’Salattu’-sanan ajatus heprean kielessä voitaisiin kääntää myös sanoilla ’eristetty’ tai ’luoksepääsemätön’. Se on Jumalan antamaa tietoa ja ymmärrystä asioista, joihin vain Jumalalla on todelliset vastaukset. Se on Jumalan antamaa ns. ilmestystietoa, jota saamme vastaanottaa tarpeiden mukaan, kun etsimme Häntä rukouksessa ja Sanassa. Lienee selvää, että jotain tällaista tarvitsemme Jumalalta aikamme haasteiden keskellä.

Voidaksemme saavuttaa päämääriämme hengellisessä työssä, meidän tulee ymmärtää selvästi, millaiset voimat meitä vastustavat ja miten meidän tulee niitä käsitellä. Ihmisen luonnollinen ja lihallinen mieli ja ymmärrys ei sovi tällaiseen hengelliseen taisteluun. Inhimillinen käsityskykymme voi parhaimmillaankin vain johdattaa meidät ymmärryksen portille, mutta ei koskaan sen läpi. Edes aikaisemmin koetut hengelliset voitot ja vuosienkin kokemus vaelluksesta Kristuksen kanssa eivät voi korvat sitä tuoretta ja jokapäiväistä hengellistä viisautta ja ymmärrystä, jonka Jumala on luvannut meille vaeltaessamme Hänen kanssaan rukouksessa päivittäin.

Näin vuoden alussa on hyvä pohtia myös sitä, millainen on rukouselämämme tänään? Nyt alkavalla viikolla vietämme niin paikallisesti seurakunnan rukous- ja paastoviikkoa kuin myös kansallisesti 18.1. alkavaa ekumeenista rukousviikkoa. Nämä ajankohdat antavat hyvän mahdollisuuden vahvistua rukouselämässämme ja uskon, että Jumala haluaa avata niin henkilökohtaisella tasolla kuin laajemmin seurakunnassamme rukouksen ovia, jotka vievät meidät sisälle uskon synnyttämien rukousten ihmeelliseen maailmaan, jossa saamme kohdata entistä voimallisemmin Hänet, joka meitä rukoukseen kutsuu. 

Käännytään siis Herran puoleen, sillä Hänellä on kaikki se mitä tarvitsemme ja Hän on myös luvannut antaa sen kaiken meille: johdatuksen, ymmärryksen, viisauden, voiman, avun ja ”suuria ja salattuja asioita”. Tapahtukoon näin Herran nimen kunniaksi ja meille siunaukseksi!

Siunattua ja voimallista viikkoa Herrassa toivottaen!

PETRI MÄKILÄ

Ps. Rukoillessamme tällä viikolla pyydetään mm. seurakunnan hengellistä kasvua, Hengen täyteyttä ja lisää armolahjoja, näkyä ja uusia keinoja evankeliumin levittämiseen, viisautta seurakunnan johtajille, uusia uskovia, keskinäistä rakkautta ja kunnioitusta sekä voimaa ja ymmärrystä elää Jumalan tahdon mukaan hengellisesti ja moraalisesti pimenevän ajan keskellä.

Pyydetään myös maamme päättäjille taivaallista viisautta, nöyryyttä ja Jumalan pelkoa nykyisten kriisiaikojen keskellä, maamme hengellistä heräämistä ja hyvän tekemisen ja oikeudenmukaisuuden vahvistumista kaikkialla. Vastustetaan rukouksessa vihollisen työtä maamme turmioksi.X