Sana elämään #5

Näetkö ympärillesi uskon silmin?

”Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan.” (2. Kun. 6:16)

Tilanteessa, jossa yllämainitut sanat sanottiin, profeetta Elisaa ja hänen palvelijaansa saartoi pelottava ja suuri Syyrian armeija. Jumala oli antanut profeetta Elisalle hengellisen näkökyvyn, jonka avulla hän oli jatkuvasti paljastanut Syyrian taistelutaktiikat Israelia vastaan. Nyt Syyrian armeija oli tullut tekemään lopun Israelin yliotteesta, jonka se oli saanut profeettansa kautta.

Rukous saa aikaan ratkaisevat käänteet tässäkin tilanteessa. Ensiksikin rukouksen kautta vihollisen sotasuunnitelmat paljastuvat. Toiseksi, rukous on myös avainasemassa Elisan palvelijan pelon ja pakokauhun karkottamisessa. Sanottuaan palvelijalleen, että heidän kanssaan on enemmän sotaväkeä kuin syyrialaisia oli, Elisa rukoilee palvelijansa puolesta. Hän ei kuitenkaan rukoile, että Jumala tekisi tai näyttäisi tälle jonkin erityisen ihmeen vaan hän pyytää, että palvelija saisi kyvyn nähdä toiseen ulottuvuuteen.

Ja vastaus tuli heti: ”Ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä” (jae 17). Tuo taivaallinen sotajoukko oli ollut koko ajan siellä. Jumala itse oli ennakoinut israelilaisten tarpeet ja täyttänyt ne. Taivaalliset sotajoukot saattoi kuitenkin nähdä vain katsomalla Jumalan avaamilla uskon silmillä, joiden kautta Elisankin palvelija sai nähdä näkymättömään maailmaan. 

Tässä on vahva sanoma myös meille ja ajallemme. Olipa taistelumme millainen tahansa, niin yksityisessä elämässämme kuin vaikkapa kansallisella tasolla, niitä, jotka ovat puolellamme on enemmän kuin niitä, jotka ovat meitä vastaan. Siksi meidän ei tarvitse pelätä tänäänkään. Monenlaiset vihollisen joukot piirittävät ihmisiä ja kansakuntia tänäkin päivänä. Siksi on syytä rukoilla Elisan lailla, että mekin saisimme näkevät, uskon silmät, joiden kautta näemme taivaallisiin. Silloin meillekin annettu sana tulee entistä lujemmaksi: ”Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?” (Room. 8:31).

Herra on lupauksensa mukaan kanssamme!

Siunattua viikkoa sinulle rukoillen!

PETRI MÄKILÄX