Hakuilmoitus

Haemme Espoon Helluntaiseurakuntaan
Lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijää
Espoon Helluntaiseurakunnan tavoitteena on olla avoin
ja lämminhenkinen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen
johtama yhteisö. Näkymme on toimia aktiivisesti
vaikutusalueellamme kohdaten erityisesti lapsia,
nuoria ja heidän perheitään. Seurakuntamme on
Suomen Helluntaikirkon jäsen.
Lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijän tehtävänä on
organisoida ja kehittää seurakunnan lapsi- ja
varhaisnuorisotyön toimintaa yhdessä muiden
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.
Hakijalta toivomme vahvaa kutsumusta erityisesti
lasten ja varhaisnuorten parissa tehtävään työhön.
Eduksi tehtävässä onnistumisessa näemme
kokemuksen vapaaehtoistyön johtamisesta.
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja
palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään
28.4.2023 mennessä Espoon Helluntaiseurakunnan
johtavalle pastorille, Petri Mäkilälle,
petri.makila@espoohsrk.fi. puh. 040 663 8434.
Työtehtävän aloitus mahdollisesti jo elokuun alussa
2023 tai sopimuksen mukaan. Noudatamme
työsopimuksessa KJTESiä. Valittavalta työntekijältä
edellytämme Suomen Helluntaikirkon jäsenyyttä tai
jäseneksi liittymistä.
ESPOON HELLUNTAISEURAKUNTA
Luomanportti 8, 02200 Espoo
Espoon Helluntaiseurakunnalla on kolme työntekijää
pastoraalisissa tehtävissä. Seurakuntaan kuuluu noin 600
henkilöä. Säännöllisten tilaisuuksien ohella seurakunnassa
kokoontuu useita pienryhmiä.X