Sana elämään #17

Luottamus rukouksen perustuksena

”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. (Sananl. 3:5-6)

On lähes mahdotonta täysin luottaa johonkuhun, jota emme tunne. Sananlaskun jakeista löydämme kaksi avainsanaa, joiden kautta voimme ymmärtää, miten rakastava ja luotettava Herramme haluaa ja voi toimia henkilökohtaisessa elämässämme. Meidän tulee ennenkaikkea tuntea Herramme kaikilla teillämme.

Tässä käytetty sana ”tie” tarkoittaa hepreankielessä ’tietä, reittiä tai toimintatapaa’ ja viittaa myös erityisiin tilanteisiin ja kohtaamisiin, joita ihmisen eteen tulee. Kun näemme Pyhän Hengen toimivan arkipäiväisissä tilanteissa, sydämemme avautuu luottamaan Häneen entistä enemmän myös suurempien koetusten aikoina. ”Tuntea”, hepreaksi yada, tarkoittaa ’tuntemista havaintojen, tutkimusten ja omakohtaisen kokemuksen perusteella’. Tuntemisen korkein taso on suora, läheinen, jopa intiimi yhteys. Se viittaa myös avioliiton elämää synnyttävään läheisyyteen. Hengelliseen elämäämme sovellettuna se viittaa mm. siihen, että yhteytemme Herraan rukouksessa saa synnyttää ja tuoda esiin tarvitsemamme siunaukset ja voitot.

Tämän tekstin valossa voimme ymmärtää, että jos ja kun osaltamme säilytämme läheisen yhteyden Jumalaan jokaisena elämämme päivänä, Hän lupaa ohjata tiemme kohti hedelmällisiä, elämää synnyttäviä ja vahvistavia päämääriä. Siksi johdonmukainen, jokapäiväinen rukous ja kuuliaisuus Jumalan Sanalle on lähtökohta hengellisen elämämme hedelmällisyydelle. Psalmissa 5, jakeessa 4, Daavid osoittaa, että hän tuo itsensä rukouksessa Jumalalle joka päivä. Daavidin käyttämä sana ”arak” viittaa siihen, että hänellä oli harkittu ja päivittäinen rukous, joka oli tavoitteellinen ja merkityksellinen.

Mikä ilo ja etuoikeus meillä onkaan tuoda elämämme joka päivä Herran eteen. Suurimmat voitot saadaan harvoin hetkessä. Ne saadaan antautuessamme Hänelle päivä päivältä käyttäen Hänen Sanansa lupauksia ja valtaansa, jotka hajottavat pimeyden suunnitelmat elämässämme ja varmistavat, että Jumalan suunnitelmat elämässämme ja sen kautta toteutuvat. 

Ole siunattu tällä viikolla!

PETRI MÄKILÄ

X