Sana elämään #19

 Jumalan valtakunnan koettelemukset

”Minä, veljenne Johannes, joka Jeesuksessa olen yhdessä teidän kanssanne osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsimysten kestämiseen, olin Patmos-nimisellä saarella Jumalan Sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden”. (Ilm. 1:9)

Apostoli Johannes aloittaa saamansa huikean ilmestyksen erinomaisen tasapuolisessa tervehdyksellä. Meidänkin elämäämme tulee avaruutta ja näkökulmaa tämän Jeesuksen opetuslapsen kautta, joka eli Kristukselle yli 60 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli otettu ylösnousemuksensa jälkeen ylös taivaaseen. Johannes, joka oli Rooman vallan vihollisena karkotettu karulle saarelle, oli yksi niistä Jeesuksen seuraajista, joka oli todellakin ”nähnyt ja kokenut kaiken”.

Tällä miehellä oli laaja kokemus evankeliumin julistamisesta ihmeineen ja merkkeineen, jotka olivat tapahtuneet Jumalan armollisesta valtakuntansa voiman vaikutuksesta. Juuri hän oli se, joka muistuttaa meitä Jeesuksen omista sanoista: ”– joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen Isän luo” (Joh. 14:12). Johannes ei epäile Jumalan ihmeitä tekevää voimaa.

Samalla näemme kuitenkin apostolin vangittuna ja ulkoisesti monin tavoin avuttomassa tilanteessa. Se on terveellinen muistutus meille kaikilla ainakin kahdesta asiasta: Ensinnäkin, Jumalan valtakunnan kansalaiset eivät aina saa välittömiä voittoja hengellisessä taistelussaan. Toiseksi se muistuttaa meitä kuitenkin siitä, että Jeesus tulee aina valtakuntansa kansalaisten ja kutsumiensa ihmisten luokse heidän koetuksissaan. Jopa niin, että niiden keskellä voidaan vastaanottaa mitä suurimmat ilmestykset Kristuksen suuruudesta, voimasta ja voitosta (kts. Ilm. 1:10-20, joissa on koko Raamatun suurenmoisin kuva Kristuksesta). 

On rohkaisevaa kuulla Johanneksen sijoittavan sanan ”ahdistus” (ts. koetukset ja vaikeudet) samaan lauseeseen kuin ”valtakunta”, joka taas symboloi Kristuksen auktoriteettia, voimaa ja ikuista voittoa. Jumalan valtakunnan kansalaisina emme ole suojassa vaikeilta ajoilta, mutta ylistys Jumalalla, itse Kuningas, Kristus Jeesus, kohtaa meidät aina niiden keskellä Pyhän Henkensä kautta. Se, jos mikä, on Kristuksen sotilaalle, rohkaiseva tieto!

Herra siunatkoon sinua tällä viikolla!

Petri Mäkilä
X