Sana elämään #21

Seurakunnan yhteisen rukouksen voima

”Niin siis Pietaria pidettiin vankilassa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. — Yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja vankihuoneessa loisti valo. Enkeli herätti Pietarin tönäisten häntä kylkeen ja sanoi: ”Nouse nopeasti!” Silloin kahleet putosivat hänen käsistään.” (Ap.t 12:5, 7)

On varsin selvää, että varsinkin länsimaisen seurakunnan keskellä rukouksen voimaa ja mahdollisuuksia ei ole täysin ymmärretty ja opittu. Asiat kun tuntuvat pyörivän ikään kuin omalla painollaan ja ehkä taustalla on myös ajatus siitä, että kyllä Jumala asiat kuitenkin tavalla tai toisella hoitaa. Molemmat ajatukset ovat harhaanjohtavia. On totta, että on asioita, jotka ovat täysin Jumalan käsissä mutta Raamatun selkeä ilmoitus on myös se, että Jumala toimii omiensa rukousten kautta niin pienemmissä kuin suuremmissakin asioissa.

Kun alkuseurakunta sai täyttyä Pyhällä Hengellä, se toi myös sen yhteiseen rukoukseen uuden ulottuvuuden. Kun seurakunnan työ ja tehtävä oli uhattuna, se kääntyi Kaikkivaltiaan Jumalan puoleen (Ap.t. 4:23-31) ja jälleen rukouksiin vastattiin Pyhän Hengen täyteydellä niin, että seurakunta sai voiman ja rohkeuden julistaa Jumalan sanaa.

Näin se on tänäkin päivänä. Aikamme haasteet ympärillä osoittavat oman voimamme heikkouden ja toivottavasti johtavat meidät sille lähteelle, josta seurakunta on kaikkina aikoina ammentanut voiman ja voitelun tehtävänsä suorittamiseksi. Ja se lähde on rukouksen lähde.

Seurakunnan yhteisessä rukouksessa on kätkettynä ihmeellinen taivaallinen voima, joka katkoo vihollisen kahleita ihmisten elämässä, olipa kahleet millaisia tahansa. Ehkä itsekin tarvitsemme vapautusta synneistä tai muista asioista, jotka sitovat meitä niin, ettemme pysty täysipainoisesti antautumaan Herran käyttöön. Rukoillaan yhdessä, että tällaisetkin kahleet saavat katketa seurakuntamme yhteisen rukousviikon aikana. 

Varaa siis tällä viikolla edes vähän ylimääräistä aikaa rukoukseen ja Herran kasvojen etsimiseen. Jos pääset, tule mukaan seurakunnan rukoustilaisuuksiin. Oltiinpa yhdessä tai erikseen, tavataan ”rukousalttarilla” Jumalan edessä tällä viikolla!

Voimaannuttakoon Herra meitä nyt erityisesti rukoukseen!

Siunaten,

Petri MäkiläX