Sana elämään #23

Jumalan valtakunnan todellisuus tänään

”Jumalan valtakunta on — vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” (Room. 14:17)

Mikään inhimillinen tämän maailman järjestelmä ei voi synnyttää meissä niitä taivaallisen täyteyden ja kirkkauden ulottuvuuksia, jotka Jumalan valtakunta meille tuo. Monien meidän kokema voimakas halu saada maistaa elämässämme ”Jumalan kaikkea täyteyttä”, on sen tien etsimistä, jolla Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovitustyönsä suuruuden ja voiman jokapäiväisessä elämässämme. Mikään uskonnollisuuden muoto ei voi korvata tätä todellista, Hengen synnyttämää elämänjärjestystä.

Kun Paavali kirjoitti yllämainitut sanat, hän kamppaili sen ongelman kanssa, että hän kohtasi joka suunnassa niitä, jotka vastustivat sanomaa Kristuksen valtakunnan ilosta. Hänen kiihkeimmät vastustajansa eivät olleet roomalaisia sotilaita tai muita Rooman valtaapitäviä, vaan patavanhoillisten uskonnollisten johtajien omituinen ja itseriittoinen joukko. He väittivät tuntevansa tosi Jumalan, mutta vihasivat Paavalin julistamaa virvoittavaa vapautta elämästä Pyhässä Hengessä.

He pitivät tiukasti kiinni Mooseksen lakiin kuuluvista rituaalisista säädöksistä kuten mitä saa syödä ja juoda. Ei Paavalikaan puolustellut kuritonta elämää mutta hän puolusti sielujen vapauttamista täyteen Jumalan lasten vapauteen. Hän sanoi itse asiassa, että Jumalan valtakunta ei tule perinteisiin tarttumalla. Sen sijaan uskon kautta Jumalan valtakunnan hallinto ihmissydämessä tuo Pyhässä Hengessä esille Jumalan lahjoittaman vanhurskauden, voimallisen ja yli ymmärryksen käyvän rauhan sekä taivaallisen, olosuhteista riippumattoman ilon.

Avautukaamme mekin kaikki tällaiselle Jumalan valtakunnan täyteydelle ja vaikutusalan jatkuvalle kasvulle Pyhässä Hengessä. Siihen meidät jokainen on kutsuttu – Kristuksen täydellisen sovitustyön perusteella. Saakoon Jumalan rauha ja ilo täyttää elämäsi tänä kesänä!

Taivaallista iloa ja valoa toivottaen,

Petri MäkiläX