Sana elämään #43

Jumalan rauha hallitkoon meitä

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7

Viimeistään kuluneiden vuosien aikana olemme joutuneet huomaamaan, että jopa maailmanlaajuisesti tilanteet saattavat muuttua kuin yhdessä hetkessä ja uhkaavat myrskypilvet saavuttavat myös meidän maamme ja myös ajatuksemme. Monet psykologit ovat todenneet viimeaikaisten kriisien vaikutuksista, että ihminen ei kestä jatkuvaa ”kriisitilassa” olemista vaan sillä alkaa olla pidemmällekin ulottuvia vaikutuksia ihmisen elämään.

Uskon, että Jumalan antama lupaus sisäisestä rauhasta kattaa myös tämän kaltaiset tilanteet. Olipa huolen aiheemme mikä tahansa, omaan yksityiseen elämäämme liittyvä tai koko maailmaa ravisteleva kriisi, Jumala kutsuu meitä lähelleen avatakseen meille oven yliluonnolliseen rauhaan. En ole profeetta mutta aavistelen, että olosuhteet ja tilanteet maailmalla tulevat jatkossakin monin tavoin vaikeutumaan ja jatkuva kielteinen uutisvirta voi alkaa rakentamaan pelkoja sisimpäämme. Siksi on aika vastata hyvän Paimenemme Jeesuksen kutsuun asettua Hänen lähelleen kuten opetuslapset juuri ennen Jeesuksen kärsimystien alkamista. Siellä hän sanoi heille sanat, jotka on sanottu myös meille: ”Tämän minä olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman” (Joh. 16:33).

Vie tänään huolenaiheesi uskossa taivaallisen Isäsi tietoon. Kerro ne hänelle omin sanoin, omin tuntein. Hän kyllä tietää ne, mutta mikään ei ole niin vapauttavaa kuin purkaa sydämen painolastit, pelot ja kivut Vapahtajallemme kahdenkeskisessä kohtaamisessa. Tulet huomaamaan, että yliluonnollinen rauha alkaa hallita sisäistä maailmaasi ja uskon kautta ymmärrät, että huolia aiheuttavat asiat ovat Hänen käsissään, ja ennen kaikkea Sinä olet Hänen hyvien käsiensä suojassa.

Jumalan armoa ja rauhaa elämääsi rukoillen,

PETRI MÄKILÄ



X