Sana Elämään 28

Jumalan ajatukset ovat hyvät ja siunaavat

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)

Erilaisten koettelemusten, myrskyjen tai epäuskomme keskellä saatamme ajatella, että Jumala on meidät hyljännyt, tai ainakin jollakin tavalla unohtanut. Meistä saattaa tuntua siltä, että joudumme kohtaamaan haastavat tilanteemme yksin. Läpi Raamatun Jumala kuitenkin osoittaa omilleen, millainen rakastava sydän Hänellä on meitä kohtaan. Hänen ajatuksensa meitä kohtaan eivät ole pahoja; ne ovat täynnä odotusta, toivoa ja rauhaa.

Psalminkirjoittaja oli tästä hyvin tietoinen kirjoituksissaan: ”Herra muistaa meitä ja siunaa meitä” (Ps. 115:2). ”Kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niitten luku! Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. – Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi” (Ps. 139:17-18). Lue jälleen myös koko psalmi 23.

Tulevinakin kuukausina saatamme kohdata tilanteita, joissa tunteemme ja olosuhteemme yrittävät vakuuttaa meille, että Jumala ei välitä meistä. Jumalan sana antaa kuitenkin meille perustuksen, jonka varassa voimme levätä uskon varmuudessa, että Hänen ajatuksensa meitä kohtaan ovat aina lukemattomat ja täynnä siunausta, toivoa, rauhaa, rakkautta ja tarkoitusta. Näin on myös silloin, kun Hän joutuu meitä ojentamaan ja nuhtelemaan. Kantakoon Jumalan rakkaus ja armo meitä päivästä päivään!

Taivaallista iloa, valoa ja rakkautta elämääsi jälleen rukoillen,

Petri Mäkilä

Kirjoitus julkaistu: 6/2022