Sana Elämään 33

Rukouksen voimasta

Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia – –.” (2. Kor. 10:4)

Tässä maailmassa me olemme kahden maan kansalaisia. Olemme Jumalan Kristuksessa lunastamia, syntimme anteeksisaaneita, ihmisiä, jotka on tarkoitettu elämään jo nyt Hänen kansanaan Jumalan valtakunnassa. Samaan aikaan olemme lihaa ja verta olevia ihmisiä, jotka elävät näkyvässä maailmassa edelleen langenneen luontomme vaivaamina. 

Tästä huolimatta, taistelu, jota käymme on täysin hengellistä. Joskus voi näyttää siltä, että sitä käydään näkyvässä maailmassa, ja se voi herättää voimakkaita tunteita näkyviä, luonnollisin aistein havaittavia kohteita kohtaan. Apostoli Paavali muistuttaa meitä kuitenkin, että olemme osalliset hengellisestä taistelusta, jossa ainoat tehokkaat aseet ovat myös hengellisiä.

Näkyvän maailman turmeluksen ja ahdinkojen juuret ovat aina näkymättömässä maailmassa ja siksi hengelliset aseemme ovat ainoita, joilla voidaan tarttua ongelmien ytimeen. Sielunvihollisen linnoitukset on rakennettu vastustamaan ja estämään Jumalan suunnitelmien ja valtakunnan eteenpäin menoa, ja luonnollisen ihmisen järjen päätelmät ylpeilevät Jumalaa ja hänen tahtoaan vastaan. Tällaiset viholliset eivät taivu inhimillisen järkeilyn, luonnollisen päättäväisyyden tai ihmisen oman voiman ja konstien avulla.

Jumalalle osoitettu uskon rukous sen sijaan muuttaa, Jumalan ajalla ja tavalla, hengellisen toiminnan myös näkyväksi läpimurroksi. Hengellinen taistelumme vaatiikin siksi kokosydämistä, Raamatun lupauksiin nojautuvaa, Hengen johtamaa, yliluonnollista rukousta. Tällaisen rukouksen kautta voidaan tehdä tyhjäksi sielunvihollisen teot, sulkea valehtelijan suun ja vapauttaa vihollisen vangitsemat, jotka ovat saattaneet joutua oman tottelemattomuutensa kautta vihollisen ansaan.

Jumalan edessä nöyrtyvä rukoilija voi saada Herralta valtuuden vastustaa perkelettä ja Sanan lupauksen mukaan, se pakenee. 

Olipa taistelumme millä elämän alueella tahansa, käännytään uskossa ja rohkeasti Jumalan puoleen odottaen Hänen väliintuloaan tilanteissa, joissa omat mahdollisuutemme ovat loppuneet.

Näiden rukoukseen rohkaisevien sanojen kautta haastan sinua erityisesti ensi viikolla, kun vietämme seurakunnan rukous- ja paastoviikkoa, ottamaan ekstra-aikaa Herran kohtaamiseen. Tervetuloa myös kirkolle alla mainittuihin rukoustilaisuuksiin!

Teitä jokaista siunaten,

Petri Mäkilä

Kirjoitus julkaistu: 8/2022