Sana Elämään 35

Uskon voimasta

Jos joku sanoisi tälle vuorelle: ”Kohoa ja heittäydy mereen”, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.” (Mark. 11:23)

Kristityn elämää ja vaellusta kutsutaan joskus kilvoitteluksi tai taisteluksi. Saatamme ajatella, että suurimmat viholliset löytyvät paholaisesta ja sen joukoista. Tosiasiassa käymme suurinta uskon taistelua omassa mielessämme ja sydämessämme. Olosuhteet ja oman itsemme heikkous ja raadollisuus avaavat tietä muun muassa epäuskolle, joka toki on viime kädessä vihollisen aikaansaannosta. Jeesus osoittaa Markuksen tekstissä sen suuren eron, joka vallitsee uskon ja epäuskon välillä. Jumalan sanan johdonmukainen todistus on, että nämä kaksi saavat aikaan vastakkaisia tuloksia. Kun uskomme, että Jumala on ja että Hän rakastaa meitä eikä koskaan petä meitä, uskomme antaa sydämeemme levollisen luottamuksen suuriakin ”vuoria” kohdatessamme.

Toisaalta epäilys ja sen myötä kasvava pelko voivat olla aivan yhtä todellista kuin Jumalan synnyttämä usko. Uskon vastakohtana epäilys kuiskii meille tavalla tai toisella, että Jumalaa ei ole tai että Hän ei rakasta meitä tai välitä tarpeistamme. Epäilyksen kasvaessa pelkomme ja ahdistuksemme vahvistuvat ja menetämme rauhamme. On syytä muistaa, että epäilys ja siitä nouseva pelko ovat vihollisesta ja pyrkivät erottamaan meidät siitä elämän ja siunauksen virrasta, joka meillä on Jumalan yhteydessä.

Usko on, muun muassa, avoimuutta ja vastaanottavuutta Jumalaa ja kaikkia Hänen siunauksiaan kohtaan. Jumalan Sanan pohjalta nouseva iloinen odotus avaa elämämme Jumalalle tavalla, joka avaa mahdollisuuden vastaanottaa kaiken sen, mitä Jumala tahtoo meille antaa – siis kaiken sen, mitä epäusko ja pelko (vihollinen) tahtoo meiltä varastaa.

Seurakunnan syyskauden alkaessa tahdon rohkaista sinua jälleen kerran löytämään Jumalan lupausten ihmeelliset aarteet. Omien taistelujesi ja elämäsi ehkä suurienkin ”vuorien” edessä, rohkaisen sinua ottamaan nuo lupaukset vastaan henkilökohtaisesti Jumalan Hengen ohjatessa sinua Jumalan Sanan äärellä. Uskotaan ja vastaanotetaan kaikki se hyvä, mitä Jumala meille on tarjoamassa. Tapahtukoon se Jumalan kunniaksi ja koko seurakunnalle siunaukseksi.

Rohkeutta, voimaa ja iloa Herrassa syksyysi rukoillen.

Petri Mäkilä

Kirjoitus julkaistu: 8/2022