Viestintätiimi

Viestintätiimi huolehtii viestinnästä ja sen linjauksista seurakunnassa ja sen erilaisissa tilaisuuksissa.

Viestintätiimi määrittää ja ylläpitää pääasiassa seurakunnan graafista ilmettä ja ohjeistusta. Tähän kuuluu erilaisten viestintäpohjien suunnittelu ja toteuttaminen työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden viestintää varten. Lisäksi viestintätiimi päättää viestinnän sisällön yleisistä periaatteista ja huolehtii eri viestintäkanavien sitoutumisesta niihin.

Seurakunnan viestintään käytetään viestintätiimin ylläpitämiä seurakunnan graafista ohjeistusta ja viestintäpohjia. Seurakunnan kotisivujen päivityksessä seurataan viestintätiimin ohjeita kotisivujen päivitykseen.

 

X