Lähetystyö

Espoon Helluntaiseurakunnan lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun asti.” (Matt. 28:18–20).

Seurakunnan lähetystyöntekijät

Taneli ja Rie Sinivirta sekä lapset

JAPANI

Taneli ja Rie palvelevat seurakuntamme lähetteinä Kyotossa näkynään seurakunnan perustaminen.

Veikko ja Ulla Nuoraho

ISRAEL

Ulla ja Veikko ovat teltantekijöinä Israelissa ja palvelevat King of King’s seurakunnassa.

Jarmo ja Merja Palomäki

SAKSA

Merja ja Jarmo Palomäki ovat toimi­neet vuodes­ta 1993 Greifswaldissa Sak­sassa. Työn tavoit­teena on seura­kun­nan perus­ta­minen ja sen hen­gelli­nen avus­taminen. Käy­tännön teh­tävinä on saar­naa­minen ja ylistys­ryhmä (Jarmo) sekä ko­kous­ten joh­tami­nen ja rukous­palvelu (Merja).

Emilia Häkkinen

JAPANI

Seija Meinander (raamatunkäännöstyö)

SUOMI

X