Opetus

Uskomme, että kristittynä opetuslapsena oleminen edellyttää jatkuvaa oppimista ja ajan viettämistä Jumalan Sanan ääressä. Haluamme opetuksessamme tuoda esiin Raamatun sanomaa ja Jeesuksen opetusta ja esimerkkiä meille kristityille. Pyrimme myös ymmärtämään mitä Raamatun sanoma tarkoittaa omassa elämässämme tässä ajassa jossa elämme. Seurakunnassamme opetus tapahtuu jumalanpalveluksissamme, jonka lisäksi järjestämme säännöllisesti erilaisia opetuslapseuskursseja ja raamatunopetusseminaareja.

X