Sana elämään 11

Löytyisikö aikaa hiljentymiseen?

"Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti autioon paikkaan rukoilemaan" (Mark. 1:35).
"Silloin hän sanoi heille: "Tulkaa yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän...". (Mark. 6:31a).


Meillä vapaakristillisyyden piirissä ei ole vahvoja perinteitä huomioida näin pääsiäisen alla kirkollisessa kalenterissa olevaa 40 päivän paastonaikaa, johon monet vanhemmat kirkkokunnat tavalla tai toisella ohjaavat. Kuitenkin asian ytimessä oleva pyrkimys siihen, että voisimme erottaa arkipäivämmekin keskellä aikaa Jumalan kasvojen etsimiseen niin rukouksessa kuin paastossakin, on päämäärä, johon meidänkin tulisi suhtautua ehkä painokkaammin kuin ennen. Aika, jonka erotamme Jumalalle, ei koskaan mene hukkaan.


Jeesus hakeutui toistuvasti yksinäisyyteen ja opetti opetuslapsiaankin siihen. Usein hän vetäytyi pois ihmisjoukoista esim. vuorelle, autioon paikkaan tai erämaahan yksinäisyyteen. Erilleen vetäytyminen näyttää olleen hänelle elinehto. Kuinka paljon ennemmin se on sitä meille?

Erillään oleminen, josta mm. Richard Foster opettaa klassikkokirjassaan Hengellisiä harjoituksia (Aikamedia 2024), on hänen mukaansa erityisesti mielen ja sydämen tila eikä se sinänsä ole riippuvainen tietyssä paikassa olemisesta, sillä sydämessämme on pyhäkkö, joka kulkee mukanamme, minne menemmekin. Tämän sisäisen pyhäkön olemassaolo voi ilmetä monin eri tavoin. Keskeistä siinä on vapaus olla yksin, tai pikemminkin kahden Jumalan kanssa. Ei siksi, että haluamme eroon ihmisistä vaan kuullaksemme Hyvän Paimenemme äänen paremmin. 


Rohkaisenkin meitä kaikkia erottamaan aikaa Herran kohtaamiseen erityisesti näinä päivinä, kun kuljemme kohden pääsiäistä ja hiljaista viikkoa. Uskon, että useimpien meidän sydämissämme on jano ja kaipaus syvempään yhteyteen taivaallisen Isämme ja Vapahtajamme kanssa. Noissa hiljaisuuden ja erilleen vetäytymisen hetkissä Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa sinulle. Sielusi tulee ravituksi Hänen katselemisestaan ja Hänen sanoistaan, jotka johtavat parannukseen, uudistumiseen, vahvistumiseen ja parantumiseen.


Herra sinua siunatkoon!


Petri Mäkilä