Sana elämään 15

Kaikkivaltias on todellinen voimamme

Pääsiäisen jälkeen ajatukset ovat paljon Jeesuksen ylösnousemuksessa ja Apostolien tekojen kirjoituksissa. Joka kerta ajatus siitä, että Jeesuksen voima Pyhän Hengen kautta asuu meissä, on pysäyttävä. Vaikeiden uutisten ja surun keskelle tieto siitä, että Kaikkivaltias on minun todellinen voimani, tuo lohtua. Sama Jeesus, joka lohdutti yksinäisiä, paransi sairaita, vapautti ahdistuksesta, stressistä ja veti pimeydestä valoon, on minun kanssani yhtä lailla kuin oli opetuslasten kanssa Apostolien teoissa. Ei Raamattu turhaan kerro, että voimme tehdä monin kerroin enemmän, sillä Hän itse on meidän kanssamme vaikuttamassa!

Kunpa tämä maailma ja tämän maan ihmiset tuntisivat tämän saman lohdun ja muuttavan voiman, jonka me omistamme. Ei enää pidetä tätä muutosta itsellämme vaan lähdetään liikkeelle samalla rohkeudella, jota saamme lukea Uuden testamentin lehdiltä. Hän on meidän kanssamme, ja tämä maa tarvitsee Häntä.

 

Rebecca Palmi