Sana elämään 18

Jumalan valtakunnan papisto

"Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa." 1. Piet. 2:9


Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli, että Egyptistä vapautettu koko kansa olisi Herran pappeja. Valitettavasti synnin tähden vain Leevin heimosta tuli lopulta pappisheimo. Jumalan ajatus vapauttaa kokonainen kansakunta papilliseen palvelutehtävään koko maailmalle ei tuolloin toteutunut.


Kristuksessa ja uudessa liitossa tämän päämäärän toteutuminen on kuitenkin mahdollista ja se voi toteutua juurikin sinun ja minun kautta. Pietari kirjoittaakin, että Jeesukseen uskovat ovat pyhä papisto, jotka on kutsuttu uhraamaan nyt hengellisiä uhreja, jotka Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia (1. Piet. 2:5). Pietarin sanat ilmaisevat yhden perustavanlaatuisen asian Jumalan valtakunnan elämästä. Valtakunnan lapsina ja kansalaisina meidät on nyt kutsuttu olemaan tuo "pappisheimo" ja toteuttamaan tehtävä, jota muinainen Israel ei aiemmin koskaan täyttänyt. 


Miten se on mahdollista? Ensinnäkin, me kirkastamme Herraa ja uhraamme Hänelle ylistys- ja kiitosuhreilla, jotka ovat huultemme hedelmää. Samalla me toivotamme Hänen läsnäolonsa tervetulleeksi  suuressa voimassaan keskellemme. Toiseksi, eläessämme kuuliaisina ja nuhteettomina Hänen edessään, me ilmennämme Jumalan valtakunnan elämän antamaa iloa ja vapautta. Kolmanneksi, Vanhan testamentin liiton aikaisten pappien tavoin, mekin voimme välittää sovituksen siunausta ja terveyttä oman aikamme keskellä eläville ihmisille. 


Tosiasia on, että Uuden testamentin Jumalaa palvovat papit, ja sellaisiahan meidät on kutsuttu olemaan, ovat väkeviä Pyhän Hengen työn välikappaleita Jumalan valtakunnan todellisuuden leviämiseksi ja vahvistumiseksi hengellisesti pimeän aikamme keskellä.


Otathan kutsusi todesta tehden sen lujaksi elämässäsi!


Siunauksin,

Petri Mäkilä