Sana elämään 2

Jumalan Sanan ehdoton auktoriteetti

"Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin." (2. Tim. 3:16-17)


Aina vuoden alussa haluan rohkaista ja kehottaa itseäni ja muita tarkistamaan, että Jumalan Sanalla on niin yksityisessä elämässämme kuin seurakunnankin keskellä paikka, joka sille kuuluu. Niin nytkin. Raamatun ehdoton auktoriteetti on aina enemmän tai vähemmän haastettuna. Teemme karhunpalveluksen niin Itsellemme yksityisesti kuin kristilliselle seurakunnalle laajemminkin jos annamme ajan hengen hyökkäysten murentavan luottamuksemme koko Jumalan Sanan ilmoitukseen.


Raamatun ehdoton auktoriteetti elämässämme perustuu siihen tosiasiaan, että tämä kirja ei ainoastaan sisällä Jumalan Sanaa, vaan että se kokonaisuudessaan ja kaikilta osiltaan todella on Jumalan Sanaa. Kreikan kielen ilmaisu, joka on käännetty "Jumalan Hengen vaikutukseksi" tarkoittaa kirjaimellisesti "Jumalan henkäisemää" ja kuvaa sitä, että Raamatun alkuperä ylittää inhimillisen innoituksen. Niinpä se ei ole jonkin ylevän luonnollisen tietoisuuden tai valaistuneen ihmisjärjen tuote. Se ei ole myöskään vain sen kirjoittajien jokin henkilökohtaisen uskonnollisen pohdinnan tuote tai mielipide, vaan on suoraan Jumalan itsensä "henkäisemä".


Jeesus itse vahvistaa (Matt. 5:18) Jumalan Sanan totuuden ja sanoo, että kirjoitusten jokainen sana on tullut Jumalalta. Hän tarkoittaa jopa tekstin pienimpiä merkkejä. Todetessaan, ettei Raamattu voi "raueta tyhjiin" (Joh. 10:35) Hän kuvaa Jumalan Sanan ehdotonta loukkaamattomuutta ihmisen puolelta eli sen totuudesta tai merkityksestä ei pidä yrittää poistaa mitään. Samalla hän vahvistaa sen luotettavuuden myös Jumalan puolelta, niin että Hän pitää sen voimassa eikä Hänen sanansa häviä eikä horju.


Tämänpäiväinen raamatunjae opettaa meille myös kirjoitusten tarkoituksen: "Että Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin." Herra, joka lähetti meille Sanansa, on tänään rinnallamme varustamassa meitä. Astukaamme alkaneeseen uuteen vuoteen rohkeasti, sillä emme kulje omassa voimassamme. Hän tekee meistä täydellisiä, kasvattaa meitä ja varustaa meidät Sanallaan ja Hengellään.


Voimallista vuotta Herrassa elämääsi rukoillen!


Petri Mäkilä